Nezraň ji stejně jako mě

Chodit po světě bez Tebe je jak žít ve světě bez nebe. Být s Tebou a Tebe nelíbat je jak stát u studny a žízní umírat. Jak můžeš tak rychle zapomenout? Jak můžeš zapomenout na ty krásné chvíle, kdy jsi mi říkal, že už nikdy nebudeš nikoho milovat jako mě. Že já jsem ta pravá.

Zapomněl jsi stejně rychle jako jsi tato slova řekl. A mě teď zůstalo jenom prázdné místo.

Místo, kde jsi byl pro mě vždycky ty. Už nikdy nebudu moci nikomu tak dobře věřit. Využil jsi mi mých citů. Jak mám teď žít dál s tím pocitem prázdnoty? Mám strach se zamilovat, aby mě znovu nezranil jako ty. Kéž by jsme se nikdy nepotkali. Lituji toho dne stejně jako lituji toho, že jsem tě milovala a stále miluji. Ale ve tvém náručí už je někdo jiný. Nezraň ji tak jako mě.


Hodnocení: 5 z 5 (1x)
- pouze pro registrované (přihlášené)